13. 11. 2020

Svaz průmyslu vítá vládou schválenou novelu nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Firmy si přínos nového nařízení v tuto chvíli vyhodnocují. Řadě z nich poskytuje alespoň určitou míru jistoty, po které Svaz průmyslu a dopravy ČR volal.

Roof ake type specimen book survived notte five centurieslso the leapinto electronic are when anunknown print theyaery ook a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries year areatry eremaining essentially.Roof ake type specimen book survived.

Nařízení představené Ministerstvem průmyslu a obchodu doplňuje režim stropování cen elektřiny a plynu o stanovení podmínek a limitů podpory pro zákazníky, kteří jsou tzv. velkým podnikatelem, včetně způsobu a termínů vyhodnocení přípustného majetkového prospěchu. Svaz průmyslu děkuje MPO za spolupráci při přípravě a akceptaci části připomínek.

MPO a vláda přislíbily schválení upřesňujícího nařízení pro velké firmy do konce ledna. „Diskuse probíhaly poslední měsíce a zejména týdny velmi intenzivně. Předávali jsme MPO dotazy a náměty, se kterými se na nás firmy dennodenně obracely. Podniky si nové nařízení vyhodnocují i s ohledem na aktuální ceny energie, ale řadě z nich poskytuje alespoň určitou míru jistoty, po které jsme volali. Základem opatření pro velké firmy je nicméně Dočasný krizový rámec EK, jehož podmínky jsou pro využití pomoci u řady firem omezující,” říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

PRO VELKÉ FIRMY SE NEJEDNÁ O KLASICKÝ STROP, MUSÍ SPLNIT ŘADU PODMÍNEK

Schválená úprava dává určitou jistotu firmám, že cena elektřiny a zemního plynu nepřekročí stanovený strop 5000 Kč/MWh u elektřiny a 2500 Kč/MWh u plynu.

Rozšíření možnosti zažádat si o zastropovanou cenu pro odběrná místa u elektřiny a plynu i pro velké firmy není klasickým cenovým stropem. Má svá omezení a v případě vzniku majetkového prospěchu většího než 2 mil. eur i své podmínky, kvůli kterým některé firmy na maximální limity nedosáhnou. „Základní podmínky stropu pro firmy ve velké míře kopírují podmínky Dočasného krizového rámce, které mají nastaveny i podniky v Německu. Rozdíl je však ve výši stropů, které mají v Německu nastavené níže, a to 130 EUR/MWh pro elektřinu a 70 EUR/MWh pro plyn, což při stávajících cenách není nevýznamný detail. Za Svaz průmyslu budeme dál vyhodnocovat, zda opatření pomůže vytvořit rovné nebo srovnatelné podmínky pro naše firmy. Pokud bychom získali informace, že okolní země nastavují svým firmám lepší podmínky, otevřeme za průmysl další jednání,” upřesňuje viceprezident SP ČR Jan Rafaj.

CO ZBÝVÁ DOŘEŠIT?

Kromě schváleného nařízení musí vláda a MPO zajistit rychlou notifikaci u Evropské komise, kde může ještě dojít k dílčím úpravám podmínek zastropování. Zbývá také prosadit úpravu evropských pravidel Dočasného krizového rámce, která by umožnila efektivnější podporu podniků v ČR.

Svaz průmyslu a dopravy také navrhujeme, aby MPO nalezlo řešení i pro podniky, které z nějakého důvodu nejsou zákazníky ve smyslu energetického zákona a zastropování se jich i nadále netýká.

SVAZ PRŮMYSLU PROSAZUJE POMOC S CENAMI ENERGIE UŽ OD JARA 2022

Svaz požadoval zajištění pomoci firmám všech velikostí již od jara loňského roku. Určitou možnost pomoci nakonec poskytl Dočasný krizový rámec, dle kterého pomoc firmám pro letošní rok nastavuje i Německo. Situace vysokých volatilních cen energie, kterou firmy zažívaly od konce loňského léta, vyvolávala napětí a komplikovala plánování investic či zakázek pro delší horizont a tím brzdila i další ekonomický výhled. Smyslem stropování je poskytnutí určité záklopky, brzdy, tedy určité jistoty maximální ceny

zdroj: https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/15847-narizeni-o-stanoveni-cen-energie-dava-firmam-urcitou-jistotu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

X